May 2016 - Shiva Blog
HOT
Freelancer thu nhập tối thiểu bao nhiêu là ổn?
6.5.16

Freelancer thu nhập tối thiểu bao nhiêu là ổn?

Đây là câu hỏi mà nhiều Freelancer, nhất là mới vào nghề thường hỏi. Thật ra thu nhập thì không bao giờ đủ, càng nhiều càng tốt và ổn t...
Freelancer thu nhập tối thiểu bao nhiêu là ổn? Reviewed by Shiva HD on 6.5.16 Rating: 5 Đây là câu hỏi mà nhiều Freelancer, nhất là mới vào nghề thường hỏi. Thật ra thu nhập thì không bao giờ đủ, càng nhiều càng tốt và ổn t...