June 2016 - Shiva Blog
HOT
Đánh giá về việc Upwork thay đổi phí hoa hồng thanh toán
17.6.16

Đánh giá về việc Upwork thay đổi phí hoa hồng thanh toán

Chào các bạn, biết là hơi muộn vì chỉ còn vài ngày nữa là Upwork chính thức áp dụng chính sách hoa hồng dự án mới. Các bạn nên nắm rõ hơn n...
Đánh giá về việc Upwork thay đổi phí hoa hồng thanh toán Reviewed by Shiva HD on 17.6.16 Rating: 5 Chào các bạn, biết là hơi muộn vì chỉ còn vài ngày nữa là Upwork chính thức áp dụng chính sách hoa hồng dự án mới. Các bạn nên nắm rõ hơn n...
Nghề Freelancer dạy tôi những điều gì cho cuộc sống
15.6.16

Nghề Freelancer dạy tôi những điều gì cho cuộc sống

Khi viết bài này thì tôi đã làm Freelancer chuyên nghiệp được gần 5 năm. Có rất nhiều thăng trầm, kỷ niệm, buồn vui và cả nước mắt với nghề...
Nghề Freelancer dạy tôi những điều gì cho cuộc sống Reviewed by Shiva HD on 15.6.16 Rating: 5 Khi viết bài này thì tôi đã làm Freelancer chuyên nghiệp được gần 5 năm. Có rất nhiều thăng trầm, kỷ niệm, buồn vui và cả nước mắt với nghề...