July 2017 - Shiva Blog
HOT
Kinh nghiệm định hướng nghề nghiệp cho các bạn mới tham gia Freelancer
28.7.17

Kinh nghiệm định hướng nghề nghiệp cho các bạn mới tham gia Freelancer

"Mình rất hứng thú với Freelancer và muốn được như bạn. Mình phải bắt đầu như thế nào?" Đây là một câu hỏi mà mình thấy nhiều...
Kinh nghiệm định hướng nghề nghiệp cho các bạn mới tham gia Freelancer Reviewed by Shiva HD on 28.7.17 Rating: 5 "Mình rất hứng thú với Freelancer và muốn được như bạn. Mình phải bắt đầu như thế nào?" Đây là một câu hỏi mà mình thấy nhiều...
Video hướng dẫn đăng ký mở tài khoản Upwork cơ bản
8.7.17

Video hướng dẫn đăng ký mở tài khoản Upwork cơ bản

Do có nhiều bạn yêu cầu và trình bày bằng bài viết khá mất công nên mình làm video luôn cho tiện, lần đầu mình làm clip còn nhiều sai sót, c...
Video hướng dẫn đăng ký mở tài khoản Upwork cơ bản Reviewed by Shiva HD on 8.7.17 Rating: 5 Do có nhiều bạn yêu cầu và trình bày bằng bài viết khá mất công nên mình làm video luôn cho tiện, lần đầu mình làm clip còn nhiều sai sót, c...