April 2019 - Shiva Blog
HOT
Trước ngày khởi hành - Phần II
7.4.19

Trước ngày khởi hành - Phần II

Chỉ còn chưa tới 48 giờ nữa là mình sẽ lên đường cho một tuần lễ du lịch dài hơi đến Singapore và Malaysia. Mọi khâu chuẩn bị các thứ đã xo...
Trước ngày khởi hành - Phần II Reviewed by Shiva HD on 7.4.19 Rating: 5 Chỉ còn chưa tới 48 giờ nữa là mình sẽ lên đường cho một tuần lễ du lịch dài hơi đến Singapore và Malaysia. Mọi khâu chuẩn bị các thứ đã xo...
Upwork tính phí Connect để bỏ thầu dự án - Địa ngục không lối thoát
3.4.19

Upwork tính phí Connect để bỏ thầu dự án - Địa ngục không lối thoát

Như một sự tất yếu của thời đại cạnh tranh, đối với các Freelancer khi mà tìm việc đã khó, rate lại thấp thì người ở giữa cũng muốn góp phầ...
Upwork tính phí Connect để bỏ thầu dự án - Địa ngục không lối thoát Reviewed by Shiva HD on 3.4.19 Rating: 5 Như một sự tất yếu của thời đại cạnh tranh, đối với các Freelancer khi mà tìm việc đã khó, rate lại thấp thì người ở giữa cũng muốn góp phầ...