November 2019 - Shiva Blog
HOT
Thu nhập hiện tại của mình - một freelancer chuyên nghiệp là bao nhiêu?
12.11.19

Thu nhập hiện tại của mình - một freelancer chuyên nghiệp là bao nhiêu?

Đây là câu hỏi mà chắc ai cũng muốn hỏi mình, không vì mình là freelancer hay gì cả mà ai cũng muốn biết mức lương của nhau. Mặc định của c...
Thu nhập hiện tại của mình - một freelancer chuyên nghiệp là bao nhiêu? Reviewed by Shiva HD on 12.11.19 Rating: 5 Đây là câu hỏi mà chắc ai cũng muốn hỏi mình, không vì mình là freelancer hay gì cả mà ai cũng muốn biết mức lương của nhau. Mặc định của c...
Thái độ cần có với cuộc sống để thành công mọi thời đại
5.11.19

Thái độ cần có với cuộc sống để thành công mọi thời đại

Để thành công không chỉ có tài năng mà bạn cần cả thái độ đúng đắn với cuộc sống xung quanh mình hay nói cách khác là những năng lượng tích...
Thái độ cần có với cuộc sống để thành công mọi thời đại Reviewed by Shiva HD on 5.11.19 Rating: 5 Để thành công không chỉ có tài năng mà bạn cần cả thái độ đúng đắn với cuộc sống xung quanh mình hay nói cách khác là những năng lượng tích...