April 2020 - Shiva Blog
HOT
50 sự khác biệt của Mỹ với Việt Nam - Phần 1
21.4.20

50 sự khác biệt của Mỹ với Việt Nam - Phần 1

COVID-19 đã thực sự là thảm họa của thế giới và Mỹ là nước hiện đang chịu nhiều ảnh hưởng nhất, chính mình cũng có khách hàng lớn ở Mỹ nên ...
50 sự khác biệt của Mỹ với Việt Nam - Phần 1 Reviewed by Shiva HD on 21.4.20 Rating: 5 COVID-19 đã thực sự là thảm họa của thế giới và Mỹ là nước hiện đang chịu nhiều ảnh hưởng nhất, chính mình cũng có khách hàng lớn ở Mỹ nên ...
Thị trường Freelancer sẽ như thế nào sau dịch COVID-19
5.4.20

Thị trường Freelancer sẽ như thế nào sau dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 đã và đang tạo nên bước ngoặt ở nhiều lĩnh vực và Freelancer cũng không nằm ngoại lệ.  Do có nhiều bạn hỏi về vấn đề này...
Thị trường Freelancer sẽ như thế nào sau dịch COVID-19 Reviewed by Shiva HD on 5.4.20 Rating: 5 Dịch bệnh COVID-19 đã và đang tạo nên bước ngoặt ở nhiều lĩnh vực và Freelancer cũng không nằm ngoại lệ.  Do có nhiều bạn hỏi về vấn đề này...