September 2020 - Shiva Blog
HOT
Mình đã làm thế nào để trở thành một Freelancer full-time?
28.9.20

Mình đã làm thế nào để trở thành một Freelancer full-time?

Full-time có nghĩa là toàn thời gian, các công việc khi tuyển dụng hầu hết đều có ghi full-time hay part-time. Thường full-time là 8 tiếng/n...
Mình đã làm thế nào để trở thành một Freelancer full-time? Reviewed by Shiva HD on 28.9.20 Rating: 5 Full-time có nghĩa là toàn thời gian, các công việc khi tuyển dụng hầu hết đều có ghi full-time hay part-time. Thường full-time là 8 tiếng/n...
Sự khác nhau giữa nhân viên xuất sắc và nhân viên tốt
26.9.20

Sự khác nhau giữa nhân viên xuất sắc và nhân viên tốt

Là một freelancer và làm việc cho một công ty startup được khoảng 2 năm. Tôi nhận ra sự khác biệt giữa một nhân viên xuất sắc và nhân viên t...
Sự khác nhau giữa nhân viên xuất sắc và nhân viên tốt Reviewed by Shiva HD on 26.9.20 Rating: 5 Là một freelancer và làm việc cho một công ty startup được khoảng 2 năm. Tôi nhận ra sự khác biệt giữa một nhân viên xuất sắc và nhân viên t...